Az  ARANYALMA  családi napközi 1-6 éves korú gyermekeket fogad egész napos és félnapos ellátásra megegyezés szerint. Az ellátás a szülő / törvényes képviselő és a fenntartó képviselője között kötött írásbeli megállapodás alapján történik.

 

ÉTKEZÉS

 

1. A családi napköziben az étkeztetés családi étkeztetésnek minősül.

2. A szolgáltatást nyújtó gondoskodik az ANTSZ helyi szakembereivel való egyeztetés és a családi napközi működésére vonatkozó előírások, minimumfeltételek alapján az étkezésre és higiénés körülményekre vonatkozó szabályok betartásáról.

3. Az étlapot a 67/2007.(VII.10)GKM-EÜM.FVM-SZMM együttes rendeletben szabályozott táplálkozási ajánlások betartásával állítja össze.

4. A családi napközit igénybe vevő szülő ,törvényes képviselő köteles a szolgáltatás megkezdése előtt az ellátást végzőt tájékoztatni a gyermek étkezésével kapcsolatos egyéni szokásokról,esetleges élelmiszer allergiáról.

 

EGYÜTTMŰKÖDÉS A SZÜLŐKKEL

 

1. A szolgáltatást végző az ellátás során folyamatosan együttműködik a fenntartóval és az igénybe vevő szülőkkel.

2. A szülő vállalja, hogy a gyermek hiányzásának okát jelzi a gondozónak a távollét első napján.

3. A szülő a térítési díj megfizetését a megállapodásban rögzített határidőre vállalja.

4. A gyermek csak a szülőnek / képviselőnek, vagy az általa írásban meghatalmazott személynek adható ki.

5. Amennyiben a gyermekért nem jönnek az előre egyeztetett időpontban, vagy a napközi zárásáig a szülő pótdíjat köteles fizetni,  melynek összege az előzetes megállapodásban foglaltatik.

 

EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS, BETEGSÉG, BALESETVÉDELEM

 

1. A gondozás megkezdése előtt a szülő bemutatja az orvosi igazolást mellyel tanusítja, hogy gyermeke egészséges és gyermekközösségbe mehet.Betegség után a gyógyulást tanusító orvosi igazolással jöhet ismét a napközibe.

2. Lázas,fertőző beteg gyermeket nem fogad a családi napközi.Amennyiben a gyermek a napköziben belázasodik, az ellátást végző értesíti a szülőt aki lehetőségeihez mérten igyekszik a leggyorsabban a gyermek  megfelelő ellátásáról gondoskodni.

3. Gyógyszert az ellátást végző csak írásban rögzített megállapodással vehet át a szülőtől, képviselőtől.Ebben rögzíteni kell, hogy milyen gyógyszert, milyen gyakorisággal kell adni.Antibiotikum nem megengedett!

4. A fenntartó biztosítja, hogy a családi napközi területe megfelel a balesetvédelmi előírásoknak.Ezt rendszeresen ellenőrzi, a hiányosságokat azonnal helyreállítja.A gyermek ellátása során a legnagyobb elővigyázatossággal  tartja be a balesetvédelmi szabályokat.

 

RUHÁZAT

 

1. A gyermekek saját ruházatukat használják és szüleik gondoskodnak a tiszta, időjárásnak megfelelő váltóruháról.Gondoskodnak az évszaknak megfelelő udvari és váltócipőről, mely kényelmes és a gyermek korának megfelelően biztosítja a szabad mozgást.

 

EGYÉB

 

1. Fogkeféről, (annak esetleges cseréjéről) szükség esetén pelenkáról és törlőkendőről  a szülő gondoskodik.

2. A tisztasági felszerelés beszerzését (szappan,papírzsebkendő,W.C.papír, fogkrém,szalvéta) valamint a törölközők tisztántartását a napközi vállalja.